Departamentul de Electronică Aplicată organizează studii universitare de nivelul licență în domeniul "Inginerie Electronică și Telecomunicații", specializarea "Electronică Aplicată".

Admitere