El2 - Electronică 2

Responsabil:
Șl. dr. ing Bogdan Marinca

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Electronică Analogică
Dispozitive și Circuite Electronice
Electronică
Circuite Integrate Analogice

El1 - Electronică 1

Responsabil:
Prof. dr. ing. Dorina Isar

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Echipamente Electronice de Interfațare
Circuite integrate Analogice
Analog Integrated Circuits
Bazele Microelectronicii
Microelectronics
Fundamente de Inginerie Electrică și Electronică

A207 - Sisteme Digitale Complexe

Responsabil:
Conf. dr. ing. Ioan Jiveț

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
VHDL
Tehnici pr. VLSI
PCIOA

A206 - Construcția și Tehnologia Echipamentelor Electronice

Responsabil:
Conf. dr. ing Ioan Lie

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Testarea Echipamentelor Electronice pentru Electronica Aplicată
Construcția și Tehnologia Echipamentelor Electronice
Electronic Packaging

B129 - Sisteme cu Logică Programabilă

Responsabil:
Prof. dr. ing. Aurel Gontean

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Software Development
Sisteme cu Logică Programabilă
Project Software

B128 - Electronică de Putere

Responsabili:
Prof. dr. ing Dan Lascu
Conf. dr. ing. Dan Negoițescu
As. dr. ing Aurel Cireșan

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Electronică de putere
Sisteme electronice de conversie și alimentare
Power Electronics
Modelare și simulare în electronica aplicată
Procesoare de putere de înaltă frecvență
Convertoare nepoluante

B121 - Circuite Electronice

Responsabil:
Prof. dr. ing. Aurel Gontean

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Proiecte de Circuite Electronice
Electronic Circuits Projects

 

B120 - Circuite Integrate Digitale

Responsabil:
Prof. dr. ing. Aurel Gontean

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare
Circuite Integrate Digitale
Proiect de Circuite Electronice
Microprocessors and Microcontrollers

B114 - Sisteme Dedicate (Sisteme Bioinspirate)

Responsabil:
Prof. dr. ing. Cătălin Căleanu

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Microsisteme Electronice și Mecanice
Embedded Systems
Embedded Systems 1
Elemente de Inteligență Artificială
Sisteme Expert

B113 - Dispozitive și Circuite Electronice

Responsabili:
As. dr. ing. Aurel Filip
Șl. dr. ing Valentin Mărănescu

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Electronic Circuits
Circuite electronice fundamentale
Electronic Devices
Dispozitive electronice și optoelectronice

B013 - Materiale, Componente și Tehnologii Electronice

Responsabil:
As. dr. ing. Ramona Muțiu

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Materiale, componente și tehnologie electronică
Materials Science

B021 - Inginerie Electrică

Responsabil:
Prof. dr. ing. Sabin Ionel

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Fundamente de Inginerie Electronică
Sisteme și echipamente electronice

B015 - Printed Circuits Boards

Responsabil:
Conf. dr. ing. Ioan Lie

Gestionar:
Vasile Dănăilă

Discipline:
Construcția și Tehnologia Echipamentelor Electronice - lucrări practice
Electronic Packaging - lucrări practice